Välkommen till Bo£agsRegistrering Ltd

BolagsRegistrering arbetar professionellt!
Vi registrerar bolag i 30 länder, vi hjälper dig med att välja rätt jurisdiktion för din verksamhet och ditt ändamål!
Garanti för din registrering!
Vi försäkrar att bolagsregistrering med tjänster blir rätt genomförd inklusive korrekt rapportering till respektive myndighet. Vi följer lagstadgade föreskrifter som gäller för bolagsregistreringar i respektive land.
Inga dolda avgifter!
Vi har inga skönmålade priser och inga dolda avgifter. Du vet alltid vad du betalar, vi presentera våra tjänster med ett komplett bruttopris. 
Optimal service!
Vi ger dig en helhetslösning både före under och efter registreringen!

Videopresentation om BR