Offshore bolag

Fördel offshore bolag: Finns många anledningar till att starta offshore,
bl. a. för tillgångsskydd, expansion och/eller ekonomisk integritet.

Offshore +30 länder

Vad är ett offshore bolag?
Ett offshore bolag är ett bolag som är registrerat utanför sitt bosättningsland.
Offshoring = Företag flyttar verksamhet mellan länder.
Offshore bolag och bolagsbildning, i flera länder, välj bland +30 jurisdiktioner
Fördel offshore

 • Affärsutveckling
 • Flexibla affärslagar
 • Internationell finansiell diversifiering
 • Rättegångsskydd
 • Sekretess och integritet
 • Skattebesparingar (beroende på din jurisdiktion)
 • Skydd av tillgångar

Att placera tillgångar i bolag offshore kan vara ett förebyggande skydd mot framtida skulder.

 • Ditt företag och din business
 • Oense med partner(s)
 • Otillbörliga / olagliga fordringsägare
 • Personlig rättegång
 • Skilsmässa
Starta offshore bolag
+30 Jurisdiktioner