Hong Kong Limited

HK bolag färdigt att tas i bruk inom ett par dagar.
Bolagsadress i Hong Kong och företagskonto ingår

HK Limited

Hong Kong ett ledande finanscenter
En av Hong Kongs huvudfördelar är att det inte anses vara ett skatteparadis.
HK är mer känt för att vara ett stort, etablerat och ledande finanscenter, med en säker ekonomi
Beskattning på territoriell basis
Hong Kong är ett av få länder i världen som beskattar på territoriell basis.
Om bolagets verksamhet har utförts utanför Hong Kong, då anses vinsterna vara skattefria.
De flesta länder beskattar företags vinster oavsett från vilket land de härrör.
Till skillnad från många andra länder i Asien, så råder rörelsefrihet för kapital.
Reavinster, utdelningar och ränteintäkter är skattefria.
*There is no VAT, GST or any other sales tax in Hong Kong.
VAT = Value Added Tax | GST = Goods and Services Tax

Alla kan äga ett Hong Kong Limited
Bolaget kan ägas till 100% av juridisk person eller en utländsk medborgare, oavsett nationalitet, man behöver INTE vara bosatt i HK.
Krav för registrering

  1. Minst en aktieägare
  2. Minst en direktör, kan också vara aktieägare
  3. En bolagssekreterare (ingår)
  4. Registered Office (ingår), bolagsadress i Hong Kong
  5. Minsta tillåtna aktiekapitalet 1 HKD
Starta Hong Kong Limited
Komplett bolagsservice